0332224
Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje Rakovník - idatabaze.czPsychologické poradny - idatabaze.cz

Základní informace

Odborná příprava je součástí systému náhradní rodinné péče.

V současné době odbornou přípravu zajišťuje krajský úřad, který její realizací pověřil od 1. 1. 2011 Poradnu pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Rakovník, nyní Centrum psychologicko-sociálního poradenství, a detašovaná pracoviště v Kolíně a Mladé Boleslavi.

Forma, obsah i rozsah odborné přípravy se liší podle toho, zda se jedná o žadatele o osvojení dítěte – prvožadatele nebo druhožadatele a nebo pěstouny, pěstouny druhožadatele, pěstouny na přechodnou dobu. Přípravy se realizují skupinovou formou v počtu maximálně 7 párů na kurz.

Kurz pro osvojitele-prvožadatele se skládá ze 4 částí (48 hodin): I. setkání, které je rozloženo na 3 dny, II. návštěva Dětského domova spojená s pediatrickým blokem, III. setkání – pokračování I. setkání, které je opět rozloženo na 3 dny a IV. závěrečná párová konzultace s vedoucím kurzu.

Kurz pro pěstouny se skládá ze 4 částí (50 hodin): I. setkání, které je rozloženo na 3 dny, II. setkání – pokračování I. setkání, které je rozloženo na další 3 dny, III. setkání a příprava dětí žijících v domácnosti a IV. závěrečná párová konzultace s vedoucím kurzu.

Kurz pro pěstouny na přechodnou dobu se skládá z 5 částí (72 hodin): I. setkání, které je rozděleno na 3 dny, II. návštěva Dětského domova spojená s pediatrickým blokem, III. setkání je rozděleno dále na 3 dny, IV. setkání a příprava dětí žijících v domácnosti a V. závěrečná párová konzultace s vedoucím kurzu.

Odborná příprava je jedním ze způsobů, jak předat budoucím pěstounům a osvojitelům pohled na situaci dítěte, které dočasně nebo trvale nemůže vyrůstat ve své vlastní rodině, na jeho potřeby a na možnosti a cesty, jak tyto potřeby naplňovat. V průběhu kurzu bude žadatel připravován k tomu, aby zvládnul nové životní role, bude mu poskytována podpora a zpětná vazba tak, aby dobře porozuměl situaci a potřebám přijatého dítěte.

Aktuality

Nabídka pracovního místa

7. 3. 2018

Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje pro svá pracoviště v Berouně, Kutné Hoře, Nymburku, Kolíně, Mladé Boleslavi, Příbrami a Praze hledá poradce na celý, případně poloviční úvazek. Podmínkou je ukončené vzdělání v magisterském oboru humanitního směru a terapeutický výcvik. Výhodou je praxe v práci s rodinou a dětmi. Pracoviště se zabývá problematikou partnerských a rodinných konfliktů, náročných situací v uspořádání vztahů mezi rodiči a dětmi po rozvodu, úzce spolupracuje s orgánem péče o dítě (OSPOD) a jinými organizacemi. Nástup možný ihned. V případě zájmu zašlete své CV na adresu: d.prokop@poradna-rakovnik.cz V případě dotazů nás můžete kontaktovat na tel. čísle: 313 512 657 nebo 604 501 144.