0332219
Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje Rakovník - idatabaze.czPsychologické poradny - idatabaze.cz

Historie

Manželská a předmanželská poradna v Rakovníku byla zřízena na základě Usnesení Okresního národního výboru v Rakovníku č. 252 ze dne 6. 9. 1984 v souladu ze Zákonem č. 121/75 Sb., o sociálním zabezpečení, zákonem ČNR č. 129/1975 Sb., o působnosti orgánů ČSR o sociálním zabezpečení a Vyhláškou MPSV č. 130/75 Sb. jako zálohová organizace Okresního ústavu sociálních služeb, financovaná ze státního rozpočtu.
Pro klienty byla poradna otevřena 24. listopadu 1984.

Další působnost poradny byla postupně upravována zákonem č. 100/88 Sb. O sociálním zabezpečení § 92 odst. B, kde je stanoveno, že veškeré služby poskytované poradnami jsou bezplatné. Zřizování poraden bylo upraveno zákonem č. 114/88 Sb., § 45, a § 46.

Rozhodnutím MPSV byl od roku 1993 změněn název téměř všech poraden v České republice na Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy.

Ve smyslu Zákona č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků ČR na kraje a obce a v souladu s Usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 31 – 11/2002/ZK ze dne 5. 12. 2002 se stala poradna součástí příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Rakovník.

V souladu s Usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje ze dne 17. 12. 2003 zřídil Krajský úřad Středočeský kraj se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 k 1. dubnu 2004 Poradnu pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Rakovník jako svou příspěvkovou organizaci s právní subjektivitou.

Činnost poraden pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy je vymezena Vyhláškou č. 182/91 Sb., kterou se provádí Zákon o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení.

Prostřednictvím poraden poskytují obce, města, kraje výchovnou a poradenskou péči v rodinných, manželských i jiných mezilidských vztazích a osobních problémech svým občanům.

Personální obsazení poradny:

Při svém založení k 24. 11. 1984 pracovala poradna v tomto složení:

Vedoucí poradny – PhDr. Marcela Škábová
Sociální pracovnice – p. Magda Kratochvílová
Tehdy sídlila poradna na adrese:
Manželská a předmanželská poradna, Tyršova 240/II, Rakovník

Po krátké době se podařilo získat k externí spolupráci:

PhDr., PhMr. Štefana Medzihorského – psycholog
Během dalších let v poradně externě pracovali další kolegové:
PhDr. Jan Šplíchal – psycholog
MUDr. Daneil Brodan – sexuolog
PhDr. Kateřina Irmanovová – psycholožka
PhDr. Jan Kobylka – psycholog
PhDr. Milada Míková – psycholožka
JUDr. Jaromír Faltejsek – právník
MUDr. Tomáš Semerád – gynekolog – sexuolog
PaedDr. Anna Jakubská – pedagožka
MUDr. Jan Doucha – gynekolog – sexuolog
Mgr. Iva Šretterová – speciální pedagožka
Mgr. Eva Melicherčíková – psycholožka

V průběhu let pracovali jako interní pracovníci psychologové, sociální pracovnice:

Mgr. Martina Kutlíková-Ferbasová
PhDr. Jan Šplíchal
PhDr. Milada Fiedlerová
PhDr. Jarmila Divišová, PhD
Mgr. Eva Melicherčíková
Mgr. Radek Benýšek

V roce 1994 se poradna přesídlila na novou adresu již pod změněným názvem: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Rakovník, Žižkovo nám. 168/I, 269 01 Rakovník.
Již mnoho let pracovala poradna bez externích pracovníků.

V roce 2013 byla opět změna adresy pracoviště na Nádražní 486 v Rakovníku, kde jsme zůstali necelé 4 roky a od roku 2017 se poradna nachází v ulici S.K.Neumanna 251, Rakovník.

Aktuality

Nabídka pracovního místa

7. 3. 2018

Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje pro svá pracoviště v Berouně, Kutné Hoře, Nymburku, Kolíně, Mladé Boleslavi, Příbrami a Praze hledá poradce na celý, případně poloviční úvazek. Podmínkou je ukončené vzdělání v magisterském oboru humanitního směru a terapeutický výcvik. Výhodou je praxe v práci s rodinou a dětmi. Pracoviště se zabývá problematikou partnerských a rodinných konfliktů, náročných situací v uspořádání vztahů mezi rodiči a dětmi po rozvodu, úzce spolupracuje s orgánem péče o dítě (OSPOD) a jinými organizacemi. Nástup možný ihned. V případě zájmu zašlete své CV na adresu: d.prokop@poradna-rakovnik.cz V případě dotazů nás můžete kontaktovat na tel. čísle: 313 512 657 nebo 604 501 144.